Menu

Duyurular


2022 Yılı Lojistik Fuarları Listesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 911-708 = 26/11/2021 


İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün 24.11.2021 Tarihli  E-45864022-525.01-00069386610 sayılı yazısında;

‘’Bilindiği üzere, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, eğitim, bilişim, film, yayıncılık, yönetim danışmanlığı ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları bireysel katılımlar, "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Anılan destek kapsamında; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlığımızca ilan edilmiş olan organizasyonlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcilerinin ekonomi sınıfı ulaşım masraftan desteklenmektedir. Katılım sağlanan etkinliğin "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde (EK-31A) yer alması zorunlu olup; anılan liste mezkur Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekinde yayımlanmakta ve Bakanlığımızın resmi internet sayfasından ilan edilmektedir.

Bakanlığımız tarafından 2022 yılı için "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nin oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlatılmış olup, söz konusu çalışma kapsamında sektörel işbirliği kuruluşlarımızın konuya ilişkin öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın www.ticaret.gov.tr adresli resmi internet sayfasının Destekler / Hizmetler Sektörü Destekleri / Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği /Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (30/09/2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren)/2021 Yılı Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi" sekmesi altında yayımlanmakta olan 2021 yılına ait listelerin (EK-31A) gözden geçirilerek, lojistik ve taşımacılık sektörüne ilişkin olarak döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar görülen veya destek kapsamına alınmasının gerekli olmadığı değerlendirilen organizasyonlara ilişkin görüşlerinizin, ekli format kullanılarak en geç 30/11/2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze, ayrıca lojistik@ticaret.gov.tr adresine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz