Menu

Duyurular


2021/24 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 767-592 = 30/09/2021 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 30.09.2021 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında;


“Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11. Maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e- Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere  “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2021/24 sayılı Genelgenin hazırlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme formu ile kılavuza http://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin resmi yazı ekte yer almaktadır.”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter  

 

Ek: Resmi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz