Menu

Duyurular


2021 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 671-519 = 31/08/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.08.2021 tarih ve 2424/932/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.08.2021 tarihli ve E-80368960-105.02.01-53923 sayılı yazıda; bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) memorandumları kapsamında 1 Eylül – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Ek’te sunulan Kontrol Listesi esas alınarak "Stabilite" konusunda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) gerçekleştirileceğinden bahisle, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin özellikle Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından 21 Haziran – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Stabilite konulu CIC uygulanacağının bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

2021 yılı için belirlenmiş olan Stabilite konulu CIC uygulamasına 1 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlanacağı ve Türk limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilere de Türkiye’nin taraf olduğu Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları kapsamında gerekli kontrollerin gerçekleştirileceği,’’

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz