Menu

Duyurular


2020137 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 964-779 = 25/12/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.12.2020 tarih ve 4640/1435/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 23.12.2020 Tarih ve 67401694 sayılı yazısında ;

1593 S Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri Gereği, Kocaeli Valisi Sayın Seddar YAVUZ Başkanlığında gerçekleştirilen, 2020/137 sayılı Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantı kararlarının Kocaeli Valiliği'nin resmi web sitesi www.kocaeli.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayınlandığı ifade edilerek yazı ekinde yer alan kurul kararının kurum ve kuruluşlarca kendilerine bağlı tüm teşekküllere duyurulması istenmektedir.


 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz