Menu

Duyurular


2020 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

SİRKÜLER NO: DN: 7.4 = 888/620 = 31/12/2019


Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan, 31 Aralık 2019 tarih ve 34399219-846.01 sayılı “2020 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi” hakkındaki yazısında;

 

“2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla 3’üncü maddesinin 1. Fıkrası ile, gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Gemi Sağlık Resminin Bakanlığımızca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan 2020 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi’nin her net ton başına;

 

 

2020

1) Tam Gemi Sağlık Resmi

    (50 net ton üzerindeki gemiler)

1,52 TL

2) İndirimli Gemi Sağlık Resmi

0,53 TL

    (Bilimsel Araştırma yapan gemiler ve deniz turizm araçları)

3) Türk Bayraklı Gemiler İçin Yıllık Gemi Sağlık Resmi

a)     50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen gemiler için 

1,21 TL

b) 250 net ton üzerindeki gemiler için

2,73 TL

 

 Olarak uygulanması gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz