Menu

Duyurular


2020 Yılı Üyelere Yönelik Eğitim/Konferans Takvimi

SİRKÜLER NO: 12.2 / 88-61 = 11/02/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.02.2020 tarih ve 470-135/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Odamız Üye Eğitim Prosedürü" çerçevesinde Üyelerimize yönelik olarak planlanan "2020 Yılı Eğitim/Konferans Takvimi"nde yer alması istenen konular Üyelerimizden talep edilmiş olup, Odamıza iletilen talepler doğrultusunda oluşturulan Eğitim/Konferans takvimi Ek'te sunulmuştur.

Yıl içerisinde "Eğitim/Konferans Takvimi"nde değişiklik olması halinde, revize edilmiş takvim üyelerimize duyurulacak ve web sitemizde güncel olarak yayınlanacaktır.”

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz