Menu

Duyurular


2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Olası Sorunlar Konulu Sempozyum

SİRKÜLER NO: 23.1 / 878-703 = 25/11/2020 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.11.2020 tarih ve 3199/1305/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'nün 20.11.2020 tarih ve 33145098-051.04 sayılı yazısı ile, Üniversitelerinin Hukuk Fakültesi ve Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa olarak 15 Nisan 2021 tarihinde elektronik ortamda "2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar" başlıklı bir sempozyum düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Konu  yazı eki  Sempozyum Tebliğ  Çağrısı  Odamızın web  sayfasında   www.denizticaretodasi.org.tr   adresinde Genel ve Teknik bölümlerinde yayınlanmaktadır.

  

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz