Menu

Duyurular


2019/8 Sayılı Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi konulu Genelgenin Uygulanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 42-33 = 21/01/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.01.2022 tarih ve 247/66/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 20.01.2022 tarih ve 71050686 sayılı yazısında ;

Ticaret Bakanlığına intikal eden başvurularda, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemlerinden alınacak azami ücret tarifesini belirleyen 2019/8 sayılı Genelgenin 2 nci maddesinde yer alan "X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır" hükmünün limanlarca farklı farklı yorumlandığına ilişkin hususların dile getirildiği,

Söz konusu madde ile gümrük muayene işlemine ilave olarak x-ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya daha fazlasının da talep edilmesi halinde, söz konusu ilave işlemlerin %50 oranında indirimli ücretlendirilmesi öngörülerek toplam maliyetin katlanarak artmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı,

Buna göre, gümrük müdürlüğünce tam veya kısmi muayenin yapıldığı bir durumda, tam/kısmi muayene ücretinin tam olarak, muayene işlemine ilave olan yukarıda belirtilen diğer her bir hizmetin ise %50 oranında indirimli olarak uygulanması gerektiği, söz konusu Genelge'nin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması açısından liman işleticilerince yukarıda belirtilen hususlara riayet etmesi önem arz ettiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz