Menu

Duyurular


2018 Yılı Giriş Kartları

SİRKÜLER NO: 8.5  / 859-654 = 23/11/2017 

T.C. İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 21.11.2017 tarih ve 29196050-153.99-E.89709 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere İstanbul Deniz Limanlarına giriş işlemleri 2005 yılında onaylanan İstanbul Deniz

Limanlan Giriş Kartları Yönergesine göre yürütülmektedir.

 

Yönerge hükümleri doğrultusunda 2017 Yılı için düzenlenmiş olan Giriş Kartlarının geçerliliği 31 Aralık

2017 tarihinde sona erecektir.

 

2018 Yılı Giriş Kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için İstanbul Limanlan Giriş Kartı alacak kurum/kuruluş personelinin müracaatlarının 11 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması önem arz etmektedir.

 

Giriş kartı müracaatları yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

 

a- Giriş Kartı müracaatları Mülki İdare Amirliğimize yapılacak, Mülki İdare Amirliğimizce ilgili kart bürosuna havale edilecektir.

 

b- Görevli Giriş Kartları için;

 

1- Müracaat Formu

2- 1 Adet vesikalık fotoğraf (4,5 - 6 cm)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

c- Daimi ve Geçici Giriş Kartları için;

 

1- Antetli kâğıt ile resmi başvuru (Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliğine hitaben)

2- Kart Talep Formu (Ekte mevcuttur)

3- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Onaylı)

4- Adli Sicil Kaydı

5- İkametgâh belgesi

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf (4,5-6cm.)

7- 4 Aylık Sigorta Prim Bildirgesi

8- Ek’te yer alan Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile iletilmesi

9- Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif ve Derneklerin Görevlileri için Yönetim Kurulu Kararı

10- Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi.

 

-  USB’ler geri iade edilecektir.

 

-  Başvuru evrakları sıralamaya uygun olarak teslim edilmelidir.

 

Daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 10. Maddesinde belirtilen suçlardan dava açılmış olanlar hariç) kurumun teklifi üzerine arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenlenecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Form

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz