Menu

Duyurular


2017/3 Sayılı Genelge Kapsamında “Gemi Takip Programı” ile “Liman ve Konteyner Takip Sistemine” İlişkin Gelişmeler

SİRKÜLER NO: 8.5  / 861-656  = 23/11/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2017 tarih ve 4434-732/2017 sayılı yazısı.

“Odamız yetkililerince 22.11.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince yapılan görüşme neticesinde;

- Gemi Takip Programı'nda; Acentenin sistemde hatalı bir işlem yapması veya geriye dönük düzeltme yapmak istemesi halinde geriye dönük herhangi bir düzeltme yapılamaması sorunu giderilmiş olup, acenteler "denizyolu genel bildirimi" onayından önce her türlü düzeltmeyi yapabilmekte olduğu,

- Liman ve Konteyner Takip Sistemi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017/3 sayılı Genelgesi kapsamında 29 Kasım 2017 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasından ve yazılım firmaları aracılığıyla e-manifesto gönderimine başlanacağı, kâğıt ortamında verilen manifestoların kaldırılacağı, ilk Türk limanında tüm Türkiye'de boşaltılacak yüklerin e-manifestolarının excel ortamında Gümrük İdaresi'ne gönderileceği, bunun yanı sıra geminin uğrayacağı her bir Türk Limanında boşaltacağı yüklerin yanı sıra gideceği diğer tüm varış limanlarına ait boşaltılacak yüklere ilişkin e-manifestoların Gümrük idaresine gönderileceği, öğrenilmiştir.

Ayrıca, yaşanacak sıkıntıların 10 gün içinde Odamıza bildirilmesi durumunda Gümrük yetkileri ile yapılacak toplantıda dile getirilerek çözüme kavuşturulacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Bu itibarla, bahsi geçen sistemlerle ilgili yaşanan sıkıntıların 29 Kasım 2017 tarihi itibariyle 10 gün içinde 8 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza bildirilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz