Menu

Duyurular


2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Programı

SİRKÜLER NO: 11.5  / 063-055 = 26/01/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/01/2016 tarih ve 330-69/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
Bakanlar Kurulu'nca, 23.01.2016 Tarih ve 29602 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete' de “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki” yayımlanmıştır.
 
Bahse konu Karar Ekinde;
2.2.2.12. Girişimcilik ve KOBİ'ler (Sayfa 227-235)
2.2.2.15. Tarım ve Gıda (Sayfa 248-260; Sayfa 253: Su Ürünleri)
2.2.2.18. Lojistik ve Ulaştırma (Sayfa 272-285; Sayfa 275: Denizyolu)
2.2.2.20. Turizm (Sayfa 290-295)
2.2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre (Sayfa 300-338; Sayfa 330: 2.2.3.7.               
 
Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma)
 
gibi sektörümüzü ilgilendiren konular "Mevcut Durum / Amaç ve Hedefler / Politika ve Tedbirler" şeklinde tanımlanmış olup, Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Programı (350 Sayfa) Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Mevzuat/Duyuları bölümünde yayımlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1: 2016 yılı programı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz