Menu

Duyurular


2016 Yılı Giriş Kartları Hk.

 SİRKÜLER NO: 8.5 / 739-632 = 24/11/2015      

İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nden alınan, 19/11/2015 tarih ve B.05.4.VLK.0.34.19.00 /620 sayılı “2016 Yılı Giriş Kartları” konulu yazısında;
 
"Bilindiği gibi İstanbul Deniz Limanlarına giriş işlemleri 2005 Yılında onaylanan İstanbul Deniz Limanlan Giriş Kartları Yönergesine göre yürütülmektedir.
 
2015 Yılı için verilmiş olan giriş kartlarının geçerliliği 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.
 
2016 Yılı giriş kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için İstanbul Limanları Giriş Kartı alacak kurum/kuruluş  personelinin müracaatlarının 04 Aralık 2015 tarihine kadar yapılması önem arz etmektedir.
 
Giriş kartı müracaatları yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
 
a- Giriş Kartı müracaatları Mülki İdare Amirliğimize yapılacak. Mülki İdare Amirliğimizce ilgili kart bürosuna havale edilecektir.
 
b- Görevli giriş kartları için;
1 - Müracaat. Formu
2- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5-6 cm)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
c- Daimi ve geçici giriş kartları için;
1- Antetli kağıt ile resmi başvuru               (Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’ne hitaben)
2- Kart Talep Formu                                     (Ekte Mevcuttur)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                     (Son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış)
4- Adli Sicil Kaydı
5- İkametgah Belgesi
6- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf                        (4,5-6cm)
7- Maaş bordrosu ve 4 aylık Sigorta Bildirgesi
8- Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile iletilmesi  (Ekte Mevcuttur)
9-Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif ve Derneklerin Görevleri için Yönetim Kurulu Kararı
10- Yasa Gereği Meslek Odalarının, Birliklere Üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi
 
*USB’ler geri iade edilecektir.
*Başvuru evrakları sıralamaya uygun olarak teslim edilmelidir.
 
d- Daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 10. Maddesinde belirtilen suçlardan dava açılanlar hariç) kurumun teklifi üzerine arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenlenecek veya kartı vize edilecektir.”
 
Denilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                     Kenan TÜRKANTOS
                                                                                          Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz