Menu

Duyurular


2015 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 683-513   = 24/12/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 23/12/2014 tarih ve  5327-868 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.12.2014 tarih ve 69615 sayılı yazı ile;
 
-   Deniz araçlarında ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca 6, 9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31  Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğleri ile söz konusu Tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV’siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatı yayımlanmakta olup, 2015 yılı Uygulama Talimatının çalışmalarının halen devam ettiği,
 
       - Bu itibarla, 2015 yılında Yakıt Alım Defteri (YAD) düzenleme başvurularının 24.12.2014 tarihi itibariyle alınabileceği,
 
       -  “M” seri numaralı YAD düzenlenmesine 25.12.2014 tarihinde başlanacağı,
 
       - Mevcut YAD düzenleyen Liman Başkanlıklarına ilave olarak Ambarlı ve Pazar Liman Başkanlıklarının da da YAD düzenleneceği,
 
       - Uygulamanın 12.12.2013 tarih ve 1960 sayılı yazı ile yayımlanan 2014 yılına ait Genel Uygulama Talimatı kapsamında sürdürülmesi,
 
hususları bildirilmektedir.
 
 2014 Yılı Genel Uygulama Talimatı ve Ek’leri Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada  “Duyurular” bölümünde ve ana sayfada   sağ alt köşede “ ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK: 2014 Yılı Uygulama Talimatı Örneği
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz