Menu

Duyurular


2014/7 Sayılı Genelge’de Değişiklik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 861-601 = 17/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.12.2019 tarih ve 6941-867/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 04.12.2019 tarih ve 832 sayılı sirküleri;

Odamızın T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne hitaplı 21.08.2019 tarih ve 3122 sayılı yazısına cevaben, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 2014/17 sayılı Genelgede Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesinin 3 numaralı Ekinin değiştirildiği belirtilmekte olup, değişen kısımlar sarı renk ile belirtilmektedir.

Buna göre "Balast suyu arıtma üniteleri, Baca Gazı artıma cihazları, Seçici Katalitik İndirgeyicileri ve bunların tamamlayıcı aksam ve yedek parçaları listeye eklenmiştir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz