Menu

Duyurular


2013 Yılı ÖTV’siz Yakıt Genel Uygulama Talimatı Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 780-551 = 24/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/12/2012 tarih ve  4946-635 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.12.2012 tarih ve 19676 sayılı yazı ile;

 

-Kabotaj hattındaki deniz araçlarında ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca 6, 9, 10, 14, 23 ve  24 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğleri ile söz konusu tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV’siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatı yayımlandığı,

 

- Bu itibarla, 2013 yılında Yakıt Alım Defteri (YAD) düzenleme başvurularının 18.12.2012 tarihi itibariyle alınabileceği, “K” seri numaralı YAD düzenlenmesine 24.12.2012 tarihinde başlanacağı, uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğ’lerdeki esaslar ve ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemine eklenen Genel Uygulama Talimatı ve Ekleri (14)  ile 2013 Yılı Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasite Tespiti (7 Sayfa) doğrultusunda yapılacağı,  

 

bildirilmektedir.

 

2013     Yılı Genel Uygulama Talimatı ve Ek’leri Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org  adresinde Ana Sayfada -  Duyurular bölümünde ve Üyeler /Gemiler içinde yer alan “ ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” bölümünde yayınlanmaktadır.”

                                                                                                                                                                                                                                        

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

EK: 2013 Yılı Uygulama Talimatı Örneği

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz