Menu

Duyurular


2012/2856 Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0190-138 = 26/03/2012

 

Bakanlar Kurulunca, 24/03/2012 tarih ve 28243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “2012/2856  Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Bilgi için: İMEAK DTO

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

24 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28243

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/2856

             6 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 7/12/2011 tarihli ve 6256 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ile Anlaşmaya dair ilişik Protokol ve notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve HUM/8418117 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

Türkçe ve Yabancı dil metinler tıklayınız.