Menu

Duyurular


2012 YILI ÖTV’SIZ YAKIT GENEL UYGULAMA TALIMATI HK.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 772-559 = 28/12/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/12/2011 tarih ve  4926-684/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2011 tarih ve 35778 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi  yazı ile ;

-Kabotaj hattındaki deniz araçlarında ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Maliye Bakanlığınca 6, 9, 10 ve 14 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandığı ve söz konusu tebliğler kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV’siz yakıt uygulamasına yönelik her yıl uygulama talimatı yayımlandığı,

 

-Bu itibarla, balıkçı gemileri için 26.12.2011, diğer gemiler  için  22.12.2011 tarihinde başlanacak olan  2012 yılı Yakıt Alım Defterlerinin “J” seri numaralı olduğu, uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğlerdeki esaslar ve ilgi yazıları Ek’inde gönderilen  Genel Uygulama Talimatı (2012) doğrultusunda yapılacağı,  

 

bildirilmektedir.

 

2012     Yılı Genel Uygulama Talimatı ve Ek’leri Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org  adresinde Ana Sayfada -  Duyurular bölümünde ve Üyeler /Gemiler içinde yer alan “ ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 katılımcı listesi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz