Menu

Duyurular


2010 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 506-385 = 17/09/2010


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/09/2010 tarih ve  4011-448/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

2010 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi, 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

 

1. Eğitime; en az lise mezunu, yetkili gemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir.

2. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, ( eğitim sadece Perşembe günü saat 13:00’da başlayacaktır.) Cumartesi günü sınav yapılacak, sınavda başarılı olanlara Denizcilik Müsteşarlığı’nca Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikası ve Gemi Acentesi Yetkili Personel Kimlik Kartı verilecektir.

3. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

4. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak olup, eğitim sırasında katılımcılara Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı ve Soru Bankası dağıtılacaktır.

5. Eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ;

-   Öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (en az lise diploması),

-   2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

-   1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

-   25 TL sertifika bedelinin ödendiğini gösteren dekont fotokopisi

( Sertifika bedeli ödemesi;

* Denizcilik Müsteşarlığı’nın e-tahsilat bölümünden http://odeme.denizcilik.gov.tr/login.aspx? ReturnUrl=%2fDefault.aspx sayfasından bireysel kullanıcı/Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Gelir kalemleri/acente personeli işlemleri/gemi acentesi yetkili personel sertifika ücreti bölümü tercih edilerek alınacak C Kodu ile Garanti Bankası şubelerinden birine ya da Garanti Bankası internet bankacılığı üzerinden (ödemeler/e-devlet kapısı bölümünden) yapılacaktır. 

**  Sertifika bedelinin Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 ödenmesi durumunda banka dekontunun aslı

ile birlikte en geç 06 Ekim 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen ya da posta yoluyla Odamıza (İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. N:22 80154 Fındıklı/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK: Dilekçe Örneği (1 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz