Menu

Duyurular


2008 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13/0122-0100 = 25/02/2008

 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan,  22/02/2008 tarih ve 1080-83/2008 sayılı “2008 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nce, gemi acenteliği yetkili personel eğitiminin ikincisi 26-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda düzenlenecek olup, eğitime 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliği’nin 7.maddesinde yer alan niteliklere haiz, bir yetkili gemi acente firmasında çalışan ve yetkili personel kimlik kartı olmayanlar kişiler katılabilecektir.

 

Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri arasında toplam beş gün sürecek, Cumartesi günü sınav yapılacak, sınav sonuçları eğitimin yapıldığı merkezdeki Sınav Komisyonu tarafından sınav gününü izleyen üç gün içinde Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu'na bildirilecektir.

 

Eğitim esnasında katılımcılara Odamız ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği tarafından hazırlanan Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı verilecek ve katılımcılarından herhangi bir eğitim ve kitap ücreti alınmayacak olup, sınavı kazananlar sadece Denizcilik Müsteşarlığı’na yetkili personel kimlik kartı ücreti ile sertifika ücreti (Yetkili personel kimlik kartı ücreti ile sertifika ücreti toplam 50.00 YTL’dir.) ödeyeceklerdir.

 

Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi’nin 16.maddesi gereği, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava katılamayacaklardır.

 

Söz konusu eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ;

 

-          Ek’te yer alan firma antetli dilekçeyi doldurarak

-          Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı örneği, (en az lise diploması)

-          2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

-          1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

 

ile birlikte en geç 02 Mayıs 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar elden ya da posta aracılığıyla Odamıza ve/veya şubelerimize (İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. N:22 80154 Fındıklı/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek: 1 Dilekçe örneği

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

-----------------------------------


Firma Antetli Kağıdına yazılacaktır

 

 

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI’NA,

    

                                                                                                                                                             Tarih  ..../..../....

 

 

………………….Firmamızda  merkezde /.........şubesinde acente personeli olarak görev yapan ………………….. nin Odanızca düzenlenecek Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimine katılması hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                                    

                                                                                     Firma Yetkilisi
 
İmzası  / Kaşesi