Menu

Duyurular


2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (ihracat: 2011/15)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0586-419 = 27/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/09/2011 tarih ve  3615-529/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2011/15) 24.09.2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile 11.05.2007 tarih ve 26519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği’nde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz