Menu

Duyurular


2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 564-422 = 21/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/10/2010 tarih ve  4634-500 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13) 15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile ;

20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası, “Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, Tebliğin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Geçici 19 uncu madde ile Ek-10

değiştirilmiştir.”

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz