Menu

Duyurular


2005-Uluslararası Sağlık Tüzüğü Ekleri

SİRKÜLER NO: 11.4/386-282 = 25/06/2007

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan, 20/06/2007 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.03/2816 sayılı "2005-Uluslararası Sağlık Tüzüğü Ekleri" hakkındaki yazıları ekte sunulmuştur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 
Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 


Ek: 1 yazı (4 sayfa)

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz