Menu

Duyurular


2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6401 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 20.1  / 090-074 = 31/01/2013

 

2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6401 sayılı Kanun

 

 

31 Ocak 2013 tarih ve 28545 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6401 sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

31 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

2000 TARİHLİ TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE KİRLENME

OLAYLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6401                                                                       Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) “2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.