Menu

Duyurular


2. Mısır İstişare Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 0115-090 = 13/02/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 05/02/2013 tarih ve  537-77 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30/01/2013 tarih ve 2013-2270 sayılı yazısına atfen;

 

DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceğini tasarlamak, Türk-Mısır İş Konseyi'nin 2013 eylem planını belirlemek üzere 18 Şubat 2013 tarihinde, TOBB Plaza'da 14:30-16:30 saatleri arasında 2. Mısır İstişare Toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, toplantıya Mısır Ankara Büyükelçisi Sn. Abderahman Salaheldin, Mısır İstanbul Başkonsolosu Sn.Wafaa El Hadidi, Mısır İstanbul Ticaret Ataşesi Sn. Mustafa Mekawy, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü Sn. Hüsnü Dilemre, Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Süfyan Emiroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Dr. Kenan Yalvaç. Ulaştırma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Sn. Bekir Gezer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alaaddin Metin ve DEİK Kurucu Kuruluş Başkanlarının davetli oldukları ifade edilmektedir.

 

Söz konusu toplantıya iştirak etmek isteyen katılımcıların, katılım teyitleri ile görüş ve önerilerin ekte yer alan başvuru formu doldurularak DEİK'e ( afrikabolgesi@deik.org.tr ; Tel: 0212 339 50 61; Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz