Menu

Duyurular


1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6480 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 341-256 = 29/05/2013


29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6480 Sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.


Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLU
Genel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz


 

29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661
KANUN
1989 ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6480Kabul Tarihi: 14/5/2013
MADDE 1 – (1) 28 Nisan 1989 tarihinde kabul edilen “1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi”ne çekince ile katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/5/2013