Menu

Duyurular


1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar.

SİRKÜLER NO: 20.1  / 589-455 = 11/09/2013
 
11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamız Hakkında 2013/5065 Sayılı Karar” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
EK: 2013/5065 Sayılı Karar
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz