Menu

Duyurular


1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 6404 sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 21.2  / 087-071 = 31/01/2013

 

31 Ocak 2013 tarih ve 28545 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair  6404 sayılı Kanun” aşağıda sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

31 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

KANUN

1978 GEMİADAMLARININ EĞİTİM, BELGELENDİRİLME VE VARDİYA

STANDARTLARI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE

İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN KABULÜ HAKKINDA KARARA

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6404                                                                       Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 22 Mayıs 1991 tarihinde kabul edilen “1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Anılan Sözleşme’nin teknik hükümler içeren eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.