Menu

Duyurular


1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamız Hakkında 2013/4872 Karar

SİRKÜLER NO: 4.9  / 419-316 = 27/06/2013

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 17 Şubat 2013 tarih ve 28552 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamız Hakkında 2013/4872 Sayılı Karar” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Recep DÜZGİT
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
 
 
27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 (Mükerrer)
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
Karar Sayısı : 2013/4872
17/1/2013 tarihli ve 6402 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2013 tarihli ve 57579 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
Sözleşmenin Türkçe ve Yabancı dil metni