Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 663-512 = 27/08/2021   


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 27.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1809 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  


 a) 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız. 

 b) DLSY Adi Ortaklığı'nın 27.08.2021 tarihli ve 0079 sayılı yazısı. 


İlgi (a) yazımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (b) yazı ile, 28.08.2021 günü, "Seyir Kanalı Planlama Tablosunda "4" ve "5" numara ile gösterilen bölgede 00:00-12:00 arası, "3" ve "4" numara ile gösterilen bölgede saat 12:00-20:00 arası hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanıncaya kadar, 28.08.2021 günü saat 12:00 ile 20:00 arasında, "3" numara ile belirtilen bölgeden, 12:00-20:00 saatleri arasında "5" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (b) yazı gereği; 28.08.2021 günü, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında, 00:00-12:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosunda "4" ve "5" numara ile belirtilen bölgelerden, 12:00-20:00 saatleri arasında ise "3" ve "4" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin 00:00-12:00 saatleri arasında "3" numara ile gösterilen bölgeden, 12:00-20:00 saatleri arasında ise "5" numara ile gösterilen bölgeden yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca "3" ve "5" numaralı bölgelerden yapılacak gemi geçişleri İlgi (a) yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılacaktır.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

   

  

 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

 

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 

 


Ek: İlgi Yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz