Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 557-421 = 19/07/2021 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 18.07.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1533 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  

  

 a) 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız. 

 b) DLSY Adi Ortaklığı'nın 18.07.2021 tarihli ve 0051 sayılı yazısı. 


İlgi (a) yazımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (b) yazılar ile, "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" numara ile gösterilen bölgede hidrolik kaldırma portalı montajı operasyonunun 19.07.2021 günü gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, hidrolik kaldırma portalı montajı operasyonu tamamlanıncaya kadar, 19.07.2021 günleri saat 06:00 ile 18:00 arasında, "4" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (b) yazı gereği; 19.07.2021 günleri, 06:00 - 18:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda ”4” numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "3" ve "5" numara ile gösterilen bölgelerden yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca "3" ve "5" numaralı bölgelerden yapılacak gemi geçişleri İlgi (a) yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılacaktır.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

   

  

 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

  

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz