Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO:23.1 / 555-419 = 16/07/2021  


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından alınan 16.07.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1530 sayılı yazısı.   

  

Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;  

  


 a) 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız. 

 b) DLSY Adi Ortaklığı'nın 16.07.2021 tarihli ve 0049 sayılı yazısı. 


İlgi (a) yazımız ile 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.

İlgi (b) yazı ile, "Seyir Kanalı Planlama Tablosunda "3","4" ve "5" numara ile gösterilen bölgelerde hidrolik kaldırma portalı montajı ve hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının 17.07.2021 günü gerçekleştirileceği bildirilmiştir. 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, hidrolik kaldırma portalı montajı ve hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanıncaya kadar, 17.07.2021 günleri saat 04:00 ile 18:00 arasında, "3", "4" ve "5" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (b) yazı gereği; 17.07.2021 günü, 04:00- 18:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alınması Başkanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

   

  

 

Saygılarımızla,  

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği  

  

  

Emin EMİNOĞLU  

Genel Sekreter  

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz