Menu

Duyurular


"19/102016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2017 Yılı Programı”

SİRKÜLER NO: 23.1  / 793-640 = 31/10/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/10/2016 tarih ve 4065-707/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2017 Yılı Programı  “19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki” 31.10.2016 Tarihli 29873 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

         

Bahse konu karar Odamızın  web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) ana sayfada “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Kurul Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz