Menu

Duyurular


13 Temmuz 2013 Tarihli ve 28706 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ile ilgili Düzeltme

SİRKÜLER NO: 10.5 / 484-361 = 26/07/2013  

İlgi: 15/07/2013 tarih ve 10.5/457-340 sayılı sirkülerimiz.
 
İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurduğumuz “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ile ilgili düzeltme 25/07/2013 tarih ve 28718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek 1:Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde
Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 
Ek: 2 İlgili Yönetmelik Düzeltmesi
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz
 
 
 
 
25 Temmuz 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 (Mükerrer)
DÜZELTME
13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkranın (d) bendinde sayılan” ibaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 19/07/2013 tarihli ve 69056431/010.03/12566 sayılı yazısı üzerine, “birinci fıkranın (e) bendinde sayılan” şeklinde düzeltilmiştir.