Menu

Duyurular


1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 057-049 = 21/01/2009

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/01/2009 tarih ve  267-32/2009 sayılı sirküleri.

 

TOBB’un 14.01.2009 tarih ve 1728 sayılı yazısına atfen;

 

1. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 06.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin ( Tecil ve Taksitlendirme) gümrük vergisi mükelleflerine sağladığı taksitle ödeme imkanının şartlarının bildirildiği,

 

2. Söz konusu Tebliğ ile mükelleflerin borçlarına yıllık %3 tecil faizi uygulanmak suretiyle 18 aylık eşit taksitlerle borçlarını ödeme imkanının sağlandığı, Gümrük İdarelerine borçlarını ödeme süresi içinde ödeyememiş, zor durumdaki borçluların 02.02.2009 tarihine kadar ilgili gümrük idarelerine yazılı müracaatlarını yapmaları gerektiği,

 

3. 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ( Tecil ve Taksitlendirme) ile konuya ilişkin 2009/1 sayılı Genelgeye Gümrük Müsteşarlığı’nın www.gumrukler.gov.tr/E-Mevzuat-PublicAccess/Default.aspx” adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu,

 

ifade edilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 


Dağıtım: Tüm üyelerimiz