Menu

Duyurular


1 Adet Pres Makas Tezgahı Taşıması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 888-671 = 29/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/11/2017 tarih ve 4518-743/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“MKE Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 27.11.2017 tarih ve E.191357 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarının ihtiyacı olan 1 Adet Pres Makas Tezgahı (EK’te Ambalaj Detaları Verilen)”nın FCA Danieli Co LTD-Thailand “The Eastern Seaboard Industrial Estate – 64/210 Moo 4, T.Pluakdaeng, A.Pluakdaeng – Rayong 21140, Thailand” tesisinden (iç nakliye dahil) teslimi olarak 05/01/2018 tarihi itibariyle sevke hazır olacağı, EVYAP Limanına yazıları Ek’inde gönderilen “İhale Dokümanı”na uygun olarak taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde 04/12/2017 tarih, saat 14:00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,istenmektedir.

 

İlgi yazı ve Ek’leri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz