Menu

Duyurular


Singapur'da Gemi Personeli Değişimlerine Yönelik Uygulama Rehberinde Güncelleme Hk.

SİRKÜLER NO: 23,1 / 458-366  = 29/06/2020Konu:  Singapur'da Gemi Personeli Değişimlerine Yönelik Uygulama Rehberinde Güncelleme Hk.

 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.06.2020 tarih ve 1777-748/2020 sayılı yazısı.

 

 

‘Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 24 Haziran 2020 tarih ve COVID-19(20)96 sayılı yazısında, Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi'nin, Singapur Limanında gemi personeli değişimlerine yönelik tedbirleri güncellediği bildirilmektedir.

Singapur Armatörler Birliği ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA) tarafından ICS'e yapılan bildirimde, Singapur'da gemi personeli değişimlerine yönelik yeni uygulamaların 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, Singapur Gemi Personeli Değişimi Çalışma Grubu tarafından mevcut kılavuzun güncellendiği bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, MPA tarafından doğrudan gemiye ya da uçuşuna yönlendirilemeyen gemi personelinin 48 saate kadar konaklayabilecekleri 2 tesis belirlendiği, yeni değişiklik ile gemi personelinin gemiden ayrılması ve limandan çıkış izni alınmasından sonra, gemi personelinin Singapur'dan ayrılışına kadar geminin limanda kalması uygulamasına gerek kalmadığı belirtilmektedir.

Gemi personelinin konaklaması için tahsis edilen POSH BAWEAN gemisi ile Seacare Oteli'nde konaklanabilmesi için MPA tarafından belirlenen koşulların karşılanması gerektiği, rezervasyon taleplerine göre öncelik veya kota uygulayabileceği, bunun yanı sıra gemi personelinin gemiden ayrılması ile ilgili işlemlere yönelik Tele Sağlık Teknolojisi ile seyahat uygunluk sertifikası alınabileceği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili kılavuza https://bit.ly/31mn6bD  , MPA sirkülerine https://bit.ly/3hVkFTb  linklerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Gemi personelinin konaklaması için tahsis edilen tesislere ilişkin detaylar ve rezervasyon bilgileri Ek'te sunulmaktadır. Singapur'da özellikle gemiye katılım sağlanacak personeli de içeren değişim için en az 14 gün öncesinden online olarak başvuruda bulunulması gerektiği ifade edilmektedir’’’’ denmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz