Menu

Duyurular


Kabahatler Kanunu/Para Cezası Hk.

SİRKÜLER NO: 8.6 / 495-375 = 07/09/2010

 

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/09/2010 tarih ve  3993-439/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 31.08.2010 tarihinde merkez ve taşra teşkilatı dağıtımlı 2010/43 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

            Söz konusu Genelge’de;

            4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda 5911 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak gümrük idarelerinde uygulama birliği sağlanması bakımından,

-           İdari yaptırım kavramı ve para cezaları

-           Ceza kararını verme yetkisi

-           Ceza kararlarında bulunması gereken hususlar

-           Ceza kararlarının tebliği

-           Ceza kararlarına karşı kanun yolları

-           Zamanaşımı hükümleri

-           Para cezalarının kesinleşme zamanları

-           Para cezalarının tahsili

-           İndirim uygulaması

-           Para cezalarında kabahat dolayısıyla sorumluluğun esasları

-           Organ ve temsilcinin fiillerinden sorumluluk

-           Para cezalarının taksitlendirilmesi

konu başlıklarında açıklamalar yer almaktadır.

 

Denilmekte olup, ilgi Genelge ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Ek: Kabahatler Kanunu / Para Cezası Konulu Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz