Menu

Duyurular


J-70 4. Ayak Türkiye Şampiyonası Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 483-342 = 02/08/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.08.2022 tarih ve 2544/556/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 01.08.2022 tarih ve 530661 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile, 03.08.2022-06.08.2022 tarihlerinde 10:00-19:00 saatlerinde Caddebostan Koyiçi parkurunda TYF J70 sınıf birliği tarafından "J-70 4. Ayak Türkiye Şampiyonası Yarışının" yapılacağı belirtilerek,


Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz