Menu

Duyurular


İthalat Kontrol Sistemi 2(ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı)’e İlişkin Webinar

SİRKÜLER NO: 12.3 / 130-78 = 20/02/2024 

 

Konu: İthalat Kontrol Sistemi 2(ICS2) Sürüm 3 (Deniz, Demir ve Karayolları Taşımacılığı)’e İlişkin Webinar  Hk.


 İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.02.2024 tarih ve E-16934678-724.01.02-00094119930 sayılı yazısı.

Uluslararası Anlaşmalar ve  Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’İlgi: a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılı yazımız.

        b)10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazımız.

        c)  03.11.2023 tarihli ve 90632213 sayılı yazımız.

        ç) 16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu, Avrupa Birliği'nin (AB) İthalat Kontrol Sistemi-2 (Import Control System-ICS2) elektronik gümrük sisteminin Sürüm 3’ünün kademeli olarak uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan broşürlerin birer örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda yeni sürümün, deniz yolu taşıma şirketlerince en geç 4 Aralık 2024 tarihinde, bu şirketlerin ara dosyalama işlemleri (house level filing) için en geç 1 Nisan 2025 tarihinde, demiryolu ve karayolu taşıma şirketlerince en geç 1 Eylül 2025 tarihinde uygulanmaya başlanması öngörülmekte ve Komisyon tarafından kamu kurumlarımız ile iş dünyası temsilcilerimize yönelik olarak konuya ilişkin bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Anılan toplantının tarihi kesinleşmesinin ardından bildirilecek olup, toplantıda konuyla ilgili yöneltilmesi uygun görülen soruların Komisyona iletilmek üzere 26 Şubat 2024 tarihine kadar Bakanlığımıza ve ayrıca abmense@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda,

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek1: İlgi Yazı

Ek2: ICS2 Sürüm 3 Denizyolu

Ek3: ICS  Sürüm 3 Genel Bilgilendirme

Dağıtım: Tüm üyelerimiz