Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 064-042  = 23/01/2019


Ticaret Bakanlığınca, 23 Ocak 2019 tarih ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri)” ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz