Menu

Duyurular


“ZÜBEYDE ANA” Römorkörünün Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı Hk

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0322-227 =  18/05/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/05/2012 tarih ve  1953-239 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 16.05,2012 tarih ve 7040 sayılı yazısına atfen;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından alınan ilgi yazıda;

 

-Kuruluşlarına ait “Zübeyde Ana Römorkörünün Havuz, Güverte ve Makine Balam Onarımı” nın hazırlanan, İş Emirleri doğrultusunda Yaklaşık Maliyetinin yapılacağı,

 

-Sözkonusu işe ait, iş emirlerinin www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayınlandığı ve Kuruluşlarınca fiyatlandırılacak iş emirlerinden oluşan Yaklaşık Maliyet Cetvelinin doldurulup, kaşelenip imzalanarak 24.05.2012 Perşembe günü Saat: 13:00’a kadar 0212 292 89 68 veya 0212 292 29 06 nolu faks numaralarına gönderilmesi, istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz