Menu

Duyurular


“Tonilato Belgesi” Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 782-553 = 24/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/12/2012 tarih ve  4954-637 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 22.11.2012 tarih ve 12240 sayılı yazısına atfen;

 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2012 tarihli ve 17516 sayılı yazısına atfen, 12/03/2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tonilato ölçme talebinde sunulması gereken belgelerin belirlendiği, ancak yurtdışında inşa edilen bazı gemilerle ilgili ölçme talebinde sunulması gereken belgelerin özellikle de endaze planının sunulmaması durumunda geminin inşa edildiği tersanede idarenin uzman personelince gemiye ait projeler ile gemi üzerinde yapılacak kontrol ve denetim neticesinde tonilato belgesi düzenlenebileceği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz