Menu

Duyurular


“PAŞALİMANI” İsimli Römorkör’ün Kiralanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0518-424 = 26/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/08/2009 tarih ve  3648-390/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 24.08.2009 tarih ve 3276 sayılı yazısına atfen;

 

Kuruluşlarına ait deniz vasıtalarından PAŞALİMANI isimli RÖMORKÖRÜN kapalı zarfla teklif almak suretiyle 1(Bir) yıllık kiralama ihalesine yapılacağı bildirilmektedir.

 

 İhale ilanı ve PAŞALİMANI Römorkörünün teknik özellikleri Ek’te sunulmakta olup, ihaleye son teklif verme tarihi 15 Eylül 2009 saat 14.00’dür.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: İlan Metni

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz