Menu

Duyurular


“ÖMERLİ” isimli Su Tankeri’nin Kiralanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0462-347 = 24/08/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/08/2010 tarih ve  3849-416/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 23.08.2010 tarih ve 2590 sayılı yazısına atfen;

 

Kuruluşlarına ait deniz vasıtalarından ÖMERLİ isimli su tankeri için kapalı zarfla teklif almak suretiyle 1 (bir) yıllık kiralama ihalesi yapılacağı bildirilmektedir.

 

İhale ilanı ve ÖMERLİ isimli su tankeri’nin teknik özellikleri ekte sunulmakta olup, ihaleye son teklif verme tarihi 14 Eylül 2010 saat 14.00 dür.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İhale ilan Metni (2 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz