Menu

Duyurular


“ICS Lider Bakışı Serileri” (ICS Leadership Insights Series)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 605-490 = 28/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.08.2020 tarih ve 2312/956/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (International Chamber of Shipping-ICS) alınan 27.08.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, ICS tarafından taşımacılık sektörünü etkileyen işletim ortamındaki değişiklikleri daha iyi anlamak için 9 Eylül 2020 tarihinde üst düzey katılımcılarla çevrimiçi formatta “ICS Lider Bakışı Serileri”nin (ICS Leadership Insights Series) gerçekleştirileceği bildirilmektedir

ICS Başkanı Sayın Esben POULSSON Başkanlığında gerçekleştirilecek ICS serilerinin, COVID-19 salgınından sonra oluşan küresel değişiklikleri tartışmaya ve ekonomik büyüme, istikrar ve dayanıklılığa geri dönmek için bir yol haritası oluşturmaya yönelik sektör liderlerini, karar alıcılarını ve finans uzmanlarını bir araya getirmeyi amaçladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 9 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan "COVID-19 Salgının Etkisinin Analizi" konulu ilk serinin yanı sıra, 14 Eylül 2020 tarihinde "COVID-19 Salgını Sonrasında İyileşme Planlaması – İş Dünyasını Ne Bekliyor", 14 Ekim 2020 tarihinde "Yeni Normlar Ne Olacak? Belirsiz Bir Geleceği Planlamak- Geleceğe Yatırım" ve 28 Ekim 2020 tarihinde "COVID-19 Salgını Sonrası Bir Dünyada Deniz Taşımacılığının Dekarbonizasyon Gündemi Nerede Yer Alıyor?" konularının da müteakip seri görüşmelerde yer alacağı bildirilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemlerinin Ek'te sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz