Menu

Duyurular


“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

SİRKÜLER NO:23.1   / 491-420 = 29/07/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/07/2015 tarih ve 3103-576/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Kamu İhale Kurumu tarafından, "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
 
Bahse konu Yönetmelik ve Tebliğ yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yönetmelik ve Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz