Menu

Duyurular


“34’üncü ATC Konferansı", Washington Hk.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 478-407 = 21/07/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/07/2015 tarih ve 3017-563/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 14.07.2015 tarih ve 13558 sayılı yazısına atfen;
 
- Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC), ABD ve Türkiye ticari, savunma, teknoloji ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu, üyeleri arasında; Fortune 500 şirketleri, ABD'li ve Türk şirketleri, uluslararası şirketler ile kar amacı gütmeyen kurumların ve ABD-Türk ilişkilerine ilgi duyan bireylerin yer almakta olduğu,
 
- ATC'nin, yıl içerisinde çeşitli konularda toplantılar, seminerler ile Kongre çalışanları için Türkiye ziyareti düzenlemekte olduğu ve ayrıca her yıl Türkiye'den ve ABD'den üst düzey hükümet temsilcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Washington'da Yıllık Konferans organize ettiği,
 
- Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan "ATC Yıllık Konferansı"nın, TOBB işbirliğinde 27-30 Eylül 2015 tarihlerinde Washington'da gerçekleştirileceği, ABD Kongre Üyelerinin, ülkemizden hükümet temsilcilerinin ve ABD ile Türkiye'den uluslararası iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan konferansa ilişkin bilgilere ATC'nin web sayfasından http://www.the-atc.org/2015/ ulaşılabileceği bildirilmekte olup, söz konusu 34'üncü "ATC Yıllık Konferansı"na ait bilgilerin Odamız üyelerine duyuru yapılması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz