Menu

Aylık Yazı Dizileri

Aylık Yazılar

Değerli Üyeler,

Derneğimiz, Türk toplumunda ve Türk denizciliğinde kendi kıymet ve kudretini; bilgisi, görüşleri, insanlara ve üyelerine olan saygısından güç almış nadir topluluklardan biridir. Kurumsal varlığıyla kendini tarihe, Türk denizciliğine ve üyelerine adamış, ülkemizin her meselesinde çözüm yolları aramış, bilgi ve destek sağlamış ve görev almıştır.

Büyük bir inanç, özveri ve enerji ile eşi ve benzeri az bulunan bir kültür merkezi haline gelmiş, kütüphane ve arşiviyle bilgi ve fikir gücünü toplumumuza kazandırma ve yayma çabalarını sürdürmektedir.

Bu bilgi ve fikri toplumumuza kazandırmada ve Türk toplumunun denizcilik ve acentelik mesleğini tanımasında ve anlamasında, yazı ve fikirleriyle önemli köprüleri kurmuş, bu uğurda yorulmak bilmez irade ve enerjiyle her güçlüğü yenmesini bilmiştir ve bilmektedir.

Ülke meselelerinin görüşüldüğü platformlarda “temel bilgiler ve esaslar “ konusunda kaynak bilgi istenir hale gelen Derneğimiz, hepimizin yoğun iş hayatı yanında sosyal sorumluluklarımızın da olduğu bilinci ile;

Bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmayı, yoğun ve her sektörde bulunmayan karmaşık iş hayatımız içinde az da olsa bizleri başka dünyalara götürmeyi ve gelecek kuşaklarımıza temel ve kalıcı unsurlar bırakarak geleneklerimizi aktarmayı hedefleyen yazı dizileri hazırlayarak bunları “Ayın Yazısı “ başlığı altında bu köşede sizlerle paylaşmak ve aynı zamanda arşivlemek arzusundadır.

Bu köşede yayınlanacak yazılara sizlerden de katkıda bulunmanızı, değerli görüş ve düşüncelerinizi aynı amaç doğrultusunda tüm üyelerimiz ile paylaşmanızı, genç nesillerimizin de sizlerin görüş ve düşüncelerinden yararlanmasını sağlamanızı diliyoruz.


Bu düşüncemize siz Değerli Üyelerimizin de katılacağına inanıyoruz.
 
 
Saygılarımızla,
Ruhi Duman
16.04.2004 - 31.05.2012 Dönemi

Yönetim Kurulu Başkanı