Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  FONASBA Qualıty Standard for Shıp Agents and Brokers
  FONASBA Quality Standard for Ship Agents and Brokers
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  GEMİ BROKERLERİ VE ACENTELERİ ULUSAL BİRLİKLERİ FEDERASYONU (FONASBA) 2023 YILI TOPLANTISI
 • slidebg1
  Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2024-2028 Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
 • slidebg1
  Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Giriş ve Uyma Tarihi Hk.
 • slidebg1
  GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2023/1
 • slidebg1
 • Deniz Gözetim İşletme Yetkisinin Askıya Alınması (Kalımbassıerıs, Kuzey Sorvey)

  14.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 412-241=14/06/2024 İlgi: Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıDenizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.06.2024 tarih veE-63137251-155.10.01-1982032sayılı yazısı.  DenizcilikGenel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda;‘’İlgi : a) 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Ticareti Gözetim HizmetleriYönetmeliği.          b)26.12.2019 tarihli ve 97317 sayılı BakanOluru ile yayımlanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim HizmetiYönergesi.          c) 13.06.2024 tarih ve 32575 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Tebliğ.İlgi (a) Yönetmelik Devamı

 • Demokrasi ve Özgürlükler Adası Şamandıra Çalışması

  14.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 411-240= 14/06/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.06.2024 tarih ve 1433/433/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulBölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 12.06.2024 tarihlive 1978802 sayılı yazıda; Burgazada ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası arasındatesis edilmiş olan enerji kablolarının yerlerinin belirlenmesi için tesisedilen işaret şamandıralarından Demokrasi ve Özgürlükler Adası kıyı çıkışı 40º51' 59.40'' K-028º 59' 34.80''D koordinatında bulunan ışıklı işaretşam Devamı

 • 2024 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (MLC 2006)

  14.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 410-239= 14/06/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.06.2024 tarih ve 1432/436/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, DenizcilikGenel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 13.06.2024 tarihli ve 1971847sayılı yazıda, bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) memorandumları kapsamındaher yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetimkampanyası (CIC) düzenlenmekte olduğu ve bu kapsamda, 1 Eylül – 30 Kasım 2024tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz,Karadeniz ve Hint Okyanusu (Indi Devamı

 • Vefat - Jülyet TAHTABURUN

  14.06.2024

  SİRKÜLER NO: 5.1 / 409-238 = 14/06/2024Değerli Üyelerimiz,Derneğimiz Üyesi Polimar Denizcilik Tic.Ltd.Şti. GenelMüdürü Sayın Arden TAHTABURUN’un Annesi Jülyet TAHTABURUN’ un vefatınıderin üzüntülerimizle öğrenmiş bulunmaktayız.Cenaze merasimi 15.06.2024 Cumartesi günüsaat:11:00’de Yeşilköy Surp Stepanos Ermeni Kilisesi’nde yapılacak olupardından Şişli Ermeni Mezarlığın’da defnedilecektir.Başta kederli ailesine, yakınlarına, dostlarınave camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz.Saygılarımızla, VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİDERNEĞİYÖNETİM KURULU Devamı

 • Resim ve Harçlara Esas Uygulanacak Altın Frank Değeri

  13.06.2024

  SİRKÜLER NO: 10.5 / 408-237 = 13/06/2024İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik GenelMüdürlüğü’nden alınan 13.06.2024 tarih ve E-19463099-030.02-1982615 sayılı yazısı.DenizcilikGenel Müdürlüğü’nden alınanilgi yazıda;‘’Bilindiğiüzere, Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerden alınabilecek resim veharçlar 1936 Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi'nde düzenlenmiş olup söz konusuresim ve harçların hesaplanmasında Altın Frank birimi esas alınmaktadır.GenelMüdürlüğümüzce belirlenen ve 1 Temmuz 2024 tarihi ila 30 Haziran 2025 tarihleri(belirtilen tarihler dahil) arasındaki dönemde Türk B Devamı

 • İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

  11.06.2024

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 405-236 = 11/06/2024İlgi: Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AvrupaBirliği Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.06.2024 tarih veE-16934678-724.01.02-00097725255 sayılı yazısı.Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği GenelMüdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;‘’a) 21.09.2022 tarihli ve 78389364 sayılıyazımız. b) 10.10.2022tarihli ve 78949415 sayılı yazımız. c) 03.11.2023tarihli ve 90632213 sayılı yazımız. ç)16.01.2024 tarihli ve 92808617 sayılı yazımız. d) 19.02.2024tarihli ve 94119930 sayılı yazımız. e) 22.03.2024tarihli ve 95267483 sayılı yazımız. f) YASED'eiletilen 29.03 Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  11.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 404-235 = 11/06/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.06.2024 tarih ve 1408/430/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilenve ekte sunulan 10.06.2024 tarihli 283359 sayılı yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda yer aldığı bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odamız w Devamı

 • Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)

  10.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 403-234 = 10/06/2024İlgi: Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası tarafından hazırlanan 08.06.2024 tarih ve 32570/2024 sayılı Resmi Gazete’deyayımlananFirmaların Yurt DışıKaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına DönüşümününDesteklenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2024/14) yazısıekte tarafınıza sunulmuştur.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • BALTIC FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 23

  10.06.2024

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 397-233= 10/06/2024Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 07.06.2024tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;“Baltic Freight MarketReports Week 23” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • FuelEU Marıtıme

  7.06.2024

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 394-232=07/06/2024İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.06.2024 tarih ve 1396/424/2024 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Avrupa Birliği (AB) tarafından denizciliksektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedeflerdoğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konudüzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısındanson derece önemli hale gelmiştir.Bu çerçevede, AB’nin Avrupa YeşilMutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşımbaşlığı içinde Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı