Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2020)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

66,60 TL

151 -500 NT

113,30 TL

501- 3000 NT

230,50 TL

3001 NT' den sonraki NT için

288,00TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 92,50 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   1,304 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                 0,704 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      0,351 TL

 

            Not: Harç tutarı 3.498,00 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             23,60 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           48,60 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                           99,10 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                       199,50 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      249,30 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 31.12.2018 tarih ve 30642 Sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete)