Menu

Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2017)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

38,50 TL

151 -500 NT

65,40 TL

501- 3000 NT

132,90 TL

3001 NT' den sonraki NT için

166,00 TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 65,40 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                    0,751 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                   0,405 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                       0,202 TL

 

            Not: Harç tutarı 2.014,90 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                              13,65 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                            28,05 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                            57,20 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                         115,00 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                       143,70 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 27.12.2016 tarih ve 29931 Sayılı Resmi Gazete)